Lösenord:
E-post:


SÄK-ansökan
Stadgar
Förmåner
Avtalsmallar
Beställ SÄK-stämpel

SÄK-Ansökan

Svensk Hantverkskontroll är en tjänst både för hantverkare och konsument.

Svensk Hantverkskontroll´s målsättning är att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag verksamma inom bygg och anläggning.

Var med och sanera i branschen!

Är du en seriös hantverkare? Är du trött på att konkurera mot outbildade och prisdumpande företag? Vill du ha tillbaka yrkesstoltheten? Öka ditt nätverk? Visa att du har utbildning och kunskap.

Gör då som många andra – ansök om SÄK-Certifiering hos Svensk Hantverkskontroll!

Förmåner:

Desto fler vi är, ju mer kan vi förändra branschen!


Svensk Hantverkskontroll