Lösenord:
E-post:


Tips & råd
Byggprocessen
Avtalsmallar
Svarta listan
Viktiga länkar
Informationsfilmer

Tips och råd

Råd vid köp av hantverkstjänster
Om du skall anlita en hantverkare skall du tänka på följande.

- Planera noga hur du vill ha det och var ute i god tid för att söka hantverkare.

- Behövs det bygglov? Kontakta din kommun så svarar dom dig.

- Var noga med att företaget har F-skattebevis och är ansvarsförsäkrade.

- Begär alltid en skriftlig offert. Tänk på att allt som skall utföras skall vara med i offerten. Momsen skall stå med i offerten.Överst på sidan finns relevanta dokument för dig som ska anlita en hantverkare.

- Begär referenser. så att du försäkrar dig om att företaget har den kompetens som krävs.

- Ta alltid in offerter från flera företag så att du kan jämföra.

- När du bestämt vilket företag du vill anlita, bestämmer du om offerten skall gälla som kontrakt eller om det skall skrivas ett utförligare avtal.

- Om företaget varit tvingat att utföra mer arbete än ni har avtalat, måste företaget informera och få ditt godkännande. Om företaget ej gjort det kan dom aldrig ta ut mer än 15% högre pris än det ni avtalat om.

- Om du gör delbetalningar under arbetets gång, behöver du inte betala mer än 90% av hela arbetskostnaden förrän allt är färdigt och godkänt.

- Om arbetet utföres på löpande räkning skall du se till att få ett "takpris"= den högsta summan du kan behöva betala.

- Se till att garantin är inskriven i anbudet. Du har tre år på dig att reklamera ett arbete, utan att bevisbördan ligger på dig. Konsumenttjänstlagen ger dig som kund rätt att påtala fel och brister inom tio år från färdigställandedatum, men det är du som har bevisbördan efter garantitidens utgång, alltså de efterföljande sju åren.

- Anlita aldrig svart arbetskraft. Det kan bli en kostsam affär för dig. Vid olycka kan du bli arbetsgivaransvarig och ersättningsskyldig. Dessutom kan du bli skyldig att betala skatter och sociala avgifter. Du har ingen garanti på arbete från svart arbetskraft.

Lycka till med ditt val av hantverkare!


Svensk Hantverksförmedling