Lösenord:
E-post:


Tips & råd
Byggprocessen
Avtalsmallar
Svarta listan
Viktiga länkar
Informationsfilmer

Avtalsmallar

Avtal och formulär
Hantverkarformuläret 09 (121 KB)
Ifyllnadshjälp - Hanverkarformuläret (658 KB)
Entreprenadkontrakt ABS 09 (338 KB)
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09 (76 KB)
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09 (87 KB)
Allmänna avtalsvillkor för köp av kök och badrum (754 KB)
Anbudsformulär 10 (292 KB)
Målarmästarnas ROT-klausul (250 KB)
Byggindustriers ROT-klausul (31 KB)

Lagar
Konsumenttjänstlagen (1985:716)
Konsumentköplagen (1990:932)
PBL, plan och bygglagen (2010:900)
Lathund till konsumentköplagen (11 MB)
Lathund till konsumenttjänstlagen (9 MB)


Svensk Hantverksförmedling