Lösenord:
E-post:


SÄK-ansökan
Stadgar
Förmåner
Avtalsmallar
Beställ SÄK-stämpel

Stadgar för att inneha SÄK-Certifiering

1. Företag skall vara registrerade för moms och inneha giltigt F-skattebevis.

2. Företag skall inneha rätt utbildning och behörighet inom det yrkesområde dom verkar.

3. Företag skall inneha gällande försäkringar för sin bransch.

4. Företag skall hålla sig uppdaterad och följa gällande branschvillkor.

5. Företag skall arbeta enligt gällande miljöregler och miljötänkande för sin bransch.

6. Företag skall alltid lämna skriftliga offerter och avtal.

7. Företag skall lämna kvitto på alla utförda arbeten.

8. Företag som har personal under utbildning skall alltid ha minst en fullt utbildad handledare med på objektet.

9. Företag med anställd personal skall följa gällande kollektivavtal.

10. Företag skall arbeta för kundens bästa och bemöta alla kunder korrekt.

11. Företag skall kunna visa aktuella och goda referenser.

12. Företag skall inneha god ekonomi.

13. Företag skall arbeta enligt konsumentverkets riktlinjer.

14. Företag skall följa Allmänna Reklamationsnämndens rekomendationer.

15. Företag som bryter mot någon av punkterna 1-14 eller utför undermåliga arbeten kan komma att förlora rätten att använda sig av SÄK-Certifiering.

16. Företag som använder sig av icke SÄK-anslutna företag ansvarar för dessa med sin SÄK-Certifiering och riskerar att uteslutas om underentreprenör missköter sig.


Svensk Hantverksförmedling